Welkom op de website van de ProbusClub Maas & Raam

                                            

Maas & Raam is een Professional- en Businessclub en is opgericht op 12 april 1989.

Wij streven er naar om  saamhorigheid en vriendschap tussen de leden te bevorderen. 
Onze leden zijn nagenoeg allemaal postactieven en hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld.
De samenstelling is multidisciplinair. 
Vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond hechten onze leden veel waarde aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Hierbij zijn onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht alsmede ontspanning, bindende elementen.

De club beoogt zodoende ontmoetingspunt te zijn ter bevordering van een regelmatig contact tussen de clubgenoten, waarbij er naar gestreefd wordt hieraan een zodanige gevoelswaarde te geven dat een onderlinge vertrouwenssfeer ontstaat, resulterend in openheid binnen de club, met respect voor elkaars levensbeschouwing en politieke overtuiging, in een passende geslotenheid naar buiten.

Wij houden onze driewekelijkse bijeenkomsten in het Restaurant de  Plasmolense Hof te Plasmolen.